Yavuz, Şevket. “İslâm’ın Ötekileştirmeye Meydan Okuması Veya "Ontolojik Öteki"den "Vasıfsal Öteki"Ne İntikalin Macerası”. Marife 6/3. 31 Aralık 2006. 135-156. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343803.