Koç, Mustafa. “Din Psikolojisi Açısından Psikanaliz Ve Din Bağlamında S. Freud’un "Totem Ve Tabu" Adlı Eseri Üzerine Bazı Tespitler”. Marife 1/3. 31 Aralık 2001. 67-83. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343172.