Kaplan, Doğan. “Arapların Gözünde Haçlı Seferleri, Amin Maalouf (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay)”. Marife 6/3. 31 Aralık 2006. 459-460. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343767.