Ergin, Mehmet Mesut. “Osmanlı Dönemi Arap Şiirinde Peygamber Methiyeleri (1517-1798)”. Marife 7/1. 31 Mayıs 2007. 119-135. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343813.