Kuzudişli, Bekir. “"Men Kezebe Aleyye..." Hadisi Ve Lâfzen Mütevatir Meselesi”. Marife 7/1, 137-166.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343819