Güllüce, Hüseyin. “Mesnevî, Mesnevîhanlık Ve Dârülmesnevîler”. Marife 7/3. 31 Aralık 2007. 287-304. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343901.