Göztepe, Yüksel. “Mevlânâ’da Benliğin Dönüşümü: Sülûk, Nuri Küçük”. Marife 7/3. 31 Aralık 2007. 352-357. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343895.