Bekiryazıcı, Eyüp. “Bazı İslam Filozoflarının Tenasüh Nazariyesine Yaklaşımları”. Marife 8/1. 31 Mayıs 2008. 203-219. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343925.