et-Tahâvî, Ebû Cafer - Karapınar, Fikret. “"Kur’ân’dan Başka Hiçbir Vahyin Bulunmadığı" Rivâyeti Üzerine”. Marife 8/1. 31 Mayıs 2008. 221-224. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343940.