Denizer, Nurulah. “Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur’an’a Yaklaşımlar -Hasan Hanefi Hasaneyn, Nasr Hamid Ebû Zeyd Ve Muhammed Arkoun Örneği-, Fethi Ahmet Polat”. Marife 8/1. 31 Mayıs 2008. 230-237. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343934.