Macit, Yusuf. “Dini İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler”. Marife 8/2. 30 Eylül 2008. 85-98. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343970.