Yıldırım, Kadri. “Eyyâmu’l- Arab (Arap Savaşları) Bağlamında Zûkâr Savaşı Ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”. Marife 8/2. 30 Eylül 2008. 125-154. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343976.