Uyar, Gülgûn. “Ali-Fâtıma Evlâdı Arasında Bilgi İsnâdı (İlk Üç Asır)”. Marife 8/3. 31 Aralık 2008. 239-258. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344016.