Furat, Ahmet Hamdi. “Hicri Dördüncü/Beşinci Asırda İmâmiyye-Hanefî Polemiğine Bir Örnek "Şeyh El-Müfîd’e Ait El-Mesâ’ilu’s-Sâğâniyye İsimli Risâle"”. Marife 8/3. 31 Aralık 2008. 349-365. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343986.