Toprak, Mehmet Sait. “‘İnsan’ın Anlamı Üzerine Bir Araştırma’: Abdülganî En-Nablûsî”. Marife 9/1. 31 Mayıs 2009. 99-129. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344043.