Ergin, Mehmet Cevat. “Arap Dilinde Nahiv İlletleri Üzerine”. Marife 9/1. 31 Mayıs 2009. 159-183. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344027.