Apaydın, Hacı Yunus. “Nasları Anlamada Yetki Ve Yöntem Sorunu (Genel Bir Tasvir)”. Marife 2/1, 7-24.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343184