Yaman, Ahmet. “İslam Hukuk İlmi Açısından Makâsıd İctihadının Ya Da Teleolojik Yorum Yönteminin İlkeleri Üzerine”. Marife 2/1, 25-51.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344691