Et-Tayyâr, Müsâid b. Süleyman b. Nâsır - Küçük, Ahmet. “Et-Tefsîr Bi’l-Me’sûr Ve Et-Tefsîr Bi’r-Re’y Kavramları Üzerine Uygulamalı Bir Yaklaşım”. Marife 9/2. 30 Eylül 2009. 227-241. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344064.