Baltacı, Burhan. “Haberî Sıfatlar Bağlamında Gazzâlî’nin (505/1111) "Selef" Tanımının Değerlendirilmesi”. Marife 9/3, 111-123.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344082