Kavak, Özgür. “Modernleşme Öncesi Dönemde Tecdîd Meseleleri:Suyûtî’nin Et-Tenbie’si Çerçevesinde Bir İnceleme”. Marife 9/3. 31 Aralık 2009. 157-172. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344102.