İğde, Muhyettin. “Selefîlik İslam Köktenciliğin Tarihi Temeller, Mehmet Zeki İşcan”. Marife 9/3. 31 Aralık 2009. 347-353. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344096.