Girîdî, Sırrı - Cengiz, Lütfü. “Rûh”. Marife 10/1. 31 Mayıs 2010. 247-266. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344134.