Gürkan, Nejdet. “Kur’ân’ın Anlaşılırlığı Bağlamında İslâm Geleneğinde Dil Olgusu Ve "Beyân" Kavramı”. Marife 10/2. 30 Eylül 2010. 67-96. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344168.