Batar, Yusuf. “Öğrencilerin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Görüşleri (Konya Örneğinde Bir Alan Araştırması)”. Marife 10/2, 109-128.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344160