Dereli, Muhammet Vehbi. “Hevze B. Ali El-Hanefî Ve Arap Hitabetindeki Yeri”. Marife 10/2. 30 Eylül 2010. 129-134. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344164.