Şenzeybek, Aytekin. “Dürzî Kutsal Metinleri "Resailü’l-Hikme"”. Marife 10/2. 30 Eylül 2010. 135-158. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344178.