Çalışkan, İsmail. “Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü Ve Tefsir Çalışmaları (13-18. Yüzyıllar) Sempozyumu (İstanbul, 02-06 Ağustos 2010)”. Marife 10/2, 241-246.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344162