Yaltkaya, Mehmed Şerafeddin - Şahin, Necati. “Kelam: İctimâî İlm-I Kelam”. Marife 10/2, 247-253.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344186