Yıldırım, Tamer. “İlahi Naslar Bağlamında Özgürlük Ve Adalet Anlayışının Yeniden Tesisi: Mahmud Muhammed Taha Örneği”. Marife 10/3. 31 Aralık 2010. 221-243. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344236.