Kayacan, Murat. “Sağ(cılık) Ve Sol(culuk) Kavramları Ile Bu Kavramların Kur’an Meallerindeki Kullanımları”. Marife 10/3. 31 Aralık 2010. 291-306. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344208.