Kırış, Şemsettin. “Peygamber Sevgisinin Bir Tezahürü: Teberrük”. Marife 11/1. 31 Mayıs 2011. 189-200. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344252.