Altaş, Nurullah. “Türkiye’de Örgün Öğretimde Dinin Yeri (1924-1980 Arası Din Öğretimi Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme)”. Marife 2/1, 219-229.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343178