Acar, Yusuf. “İnanç Ve Düşünce Ayrılığına Yol Açan Sebepler Üzerine Anlamacı Ve Bütüncü Bir Yaklaşım: Batalyevsî Ve Et-Tenbîh Adlı Risalesi”. Marife 11/3. 31 Aralık 2011. 77-106. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344284.