Topuz, İlhan. “Dindarlık Tipolojilerini Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması -Gazali’nin Anlayışına Göre-”. Marife 11/3. 31 Aralık 2011. 175-189. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344306.