Gözütok, Şakir. “Batı Ve İslâm Dünyasında Karma Eğitim”. Marife 12/2, 93-112.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344342