Güzel, Ahmet. “Muâviye Ve Hz. Osman’a Muhalefeti Ekseninde Ebû Zerr El-Ğıfârî”. Marife 12/3. 31 Aralık 2012. 43-68. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344370.