Arslan, İhsan. “Ahmed B. Hanbel’in Siyasî Otorite Karşısındaki Tavrı”. Marife 12/3. 31 Aralık 2012. 69-88. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344362.