İsmail, İzzeddin - Konaklı, Numan. “Abdülkâhir Cürcânî’de "Anlamın Anlamı" Kavramı Üzerine Bir Okuma”. Marife 12/3. 31 Aralık 2012. 191-208. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344372.