Kahraman, Ferruh. “Besmele Ile Fâtiha Arasındaki Münâsebet”. Marife 13/1. 31 Mayıs 2013. 53-66. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344396.