Yenidoğan, Adem. “İmâm Şâfiî (ö. 204/820)’nin İcmâ Anlayışı”. Marife 13/1. 31 Mayıs 2013. 89-105. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344408.