Kaya, Mesut. “"De Ki: Tevrat’ı Getirin De Okuyun" Tefsirde Kitab-ı Mukaddes’ten Nakilde Bulunmanın Meşruiyeti Bağlamında Bikâî-Sehâvî Polemiği”. Marife 13/2. 30 Haziran 2013. 85-105. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344424.