Koyuncu, Recep. “Tarih Ve Dilbilimi Kaynakları Işığında Kur’ân’ın 10 Kıraati, Ahmed Aliyyul İmam (Çev: Süleyman Gündüz)”. Marife 13/2. 30 Haziran 2013. 221-223. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344426.