Ertürk, Mustafa. “Çocuğun Dînî Eğitiminde Kullanılan Bir Hadîs Ve Tahlîli”. Marife 2/2, 53-79.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343200