Topuz, İlhan. “Dinî Değerlerin Karar Alma Süreçlerindeki Etkisi”. Marife 13/3. 31 Aralık 2013. 69-88. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344462.