Yazıcı, Abdurrahman. “Kelâle (Yansoy) Hısımların Mirasçılıklarıyla Alakalı Meşhur Bir Mesele: Müşerreke”. Marife 13/3. 31 Aralık 2013. 89-100. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344464.