Adıgüzel, Abdulcabbar. “Şiî-İmâmî Takiyye Nazariyesinin Kur’ânî Dayanakları”. Marife 13/3. 31 Aralık 2013. 111-132. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344440.