Güçlü, Betül. “Mevlâna’nın Eserlerinde "Yûsuf’un Gömleğinin Kokusu"”. Marife 13/3, 151-167.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344448