Engin, Sezai. “Hadis Tasnîfinde Evâmir Ve Nevâhî Literatürü”. Marife 14/1, 53-74.. https://doi.org/10.33420/marife.436271