Engin, Sezai. “Hadis Tasnîfinde Evâmir Ve Nevâhî Literatürü”. Marife 14/1. 31 Mayıs 2014. 53-74. https://doi.org/10.33420/marife.436271.