Kayhan, Mustafa. “Kâf Suresi Örnekliğinde Mekkî Surelerdeki Medenî Ayetler Meselesi”. Marife 14/1. 31 Mayıs 2014. 133-155. https://doi.org/10.33420/marife.436274.